Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung 30 kỳ quay

802247 23/07/2024 623926 23/07/2024 651413 22/07/2024 531363 22/07/2024 031897 21/07/2024 465951 21/07/2024 665774 21/07/2024
973360 20/07/2024 008960 20/07/2024 341755 20/07/2024 690254 19/07/2024 829851 19/07/2024 725785 18/07/2024 158005 18/07/2024
908085 18/07/2024 074387 17/07/2024 110541 17/07/2024 868876 16/07/2024 290395 16/07/2024 979599 15/07/2024 106477 15/07/2024
726892 14/07/2024 530557 14/07/2024 017421 14/07/2024 484038 13/07/2024 654542 13/07/2024 892548 13/07/2024 958925 12/07/2024
622589 12/07/2024 514214 11/07/2024 698911 11/07/2024 402055 11/07/2024 473146 10/07/2024 138382 10/07/2024 383140 09/07/2024
557763 09/07/2024 778965 08/07/2024 174608 08/07/2024 188588 07/07/2024 268289 07/07/2024 649329 07/07/2024 101248 06/07/2024
421628 06/07/2024 232916 06/07/2024 926307 05/07/2024 022294 05/07/2024 667402 04/07/2024 326890 04/07/2024 563819 04/07/2024
300596 03/07/2024 817339 03/07/2024 685646 02/07/2024 945687 02/07/2024 459623 01/07/2024 881691 01/07/2024 679901 30/06/2024
204068 30/06/2024 373746 30/06/2024 064994 29/06/2024 408691 29/06/2024 152866 29/06/2024 866075 28/06/2024 805487 28/06/2024
983989 27/06/2024 641417 27/06/2024 660713 27/06/2024 855306 26/06/2024 560700 26/06/2024 555714 25/06/2024 019687 25/06/2024
093379 24/06/2024 442394 24/06/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 87 với 4 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 00 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
00 1 lượt (1.39%)
01 1 lượt (1.39%)
02 1 lượt (1.39%)
05 1 lượt (1.39%)
06 1 lượt (1.39%)
07 1 lượt (1.39%)
08 1 lượt (1.39%)
11 1 lượt (1.39%)
13 2 lượt (2.78%)
14 2 lượt (2.78%)
16 1 lượt (1.39%)
17 1 lượt (1.39%)
19 1 lượt (1.39%)
21 1 lượt (1.39%)
23 1 lượt (1.39%)
25 1 lượt (1.39%)
26 1 lượt (1.39%)
28 1 lượt (1.39%)
29 1 lượt (1.39%)
38 1 lượt (1.39%)
39 1 lượt (1.39%)
40 1 lượt (1.39%)
41 1 lượt (1.39%)
42 1 lượt (1.39%)
46 3 lượt (4.17%)
47 1 lượt (1.39%)
48 2 lượt (2.78%)
51 2 lượt (2.78%)
54 1 lượt (1.39%)
55 2 lượt (2.78%)
57 1 lượt (1.39%)
60 2 lượt (2.78%)
63 2 lượt (2.78%)
65 1 lượt (1.39%)
66 1 lượt (1.39%)
68 1 lượt (1.39%)
74 1 lượt (1.39%)
75 1 lượt (1.39%)
76 1 lượt (1.39%)
77 1 lượt (1.39%)
79 1 lượt (1.39%)
82 1 lượt (1.39%)
85 2 lượt (2.78%)
87 4 lượt (5.56%)
88 1 lượt (1.39%)
89 3 lượt (4.17%)
90 1 lượt (1.39%)
91 2 lượt (2.78%)
92 1 lượt (1.39%)
94 3 lượt (4.17%)
95 1 lượt (1.39%)
96 1 lượt (1.39%)
97 1 lượt (1.39%)
99 1 lượt (1.39%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Trung lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Miền Trung lâu không về nhất là 79 với 70 không về, lần về gần nhất là ngày 24/06/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 79 70 lượt 24/06/2024
2 00 67 lượt 26/06/2024
3 06 66 lượt 26/06/2024
4 17 64 lượt 27/06/2024
5 75 61 lượt 28/06/2024
6 66 60 lượt 29/06/2024
7 68 56 lượt 30/06/2024
8 01 55 lượt 30/06/2024
9 91 54 lượt 01/07/2024
10 23 53 lượt 01/07/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Miền Trung 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Miền Trung về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 11 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
9x 11 lượt (15.28%)
8x 11 lượt (15.28%)
4x 9 lượt (12.5%)
1x 8 lượt (11.11%)
6x 7 lượt (9.72%)
0x 7 lượt (9.72%)
2x 6 lượt (8.33%)
5x 6 lượt (8.33%)
7x 5 lượt (6.94%)
3x 2 lượt (2.78%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Trung về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 7, với 10 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x7 10 lượt (13.89%)
x6 9 lượt (12.5%)
x5 9 lượt (12.5%)
x1 8 lượt (11.11%)
x9 8 lượt (11.11%)
x4 7 lượt (9.72%)
x8 7 lượt (9.72%)
x3 5 lượt (6.94%)
x0 5 lượt (6.94%)
x2 4 lượt (5.56%)