Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay

27364 23/07/2024 15296 22/07/2024 10190 21/07/2024 01882 20/07/2024 23877 19/07/2024 12559 18/07/2024 54959 17/07/2024
79496 16/07/2024 43030 15/07/2024 81707 14/07/2024 83060 13/07/2024 92619 12/07/2024 91323 11/07/2024 81994 10/07/2024
09466 09/07/2024 40957 08/07/2024 04973 07/07/2024 30003 06/07/2024 49735 05/07/2024 35313 04/07/2024 38889 03/07/2024
77620 02/07/2024 94818 01/07/2024 44529 30/06/2024 78049 29/06/2024 71368 28/06/2024 51599 27/06/2024 04232 26/06/2024
60082 25/06/2024 50550 24/06/2024

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua:

- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 59 với 2 lần về.

- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 03 với 1 lần về.

Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:

Con số Số lượt về Tỉ lệ
03 1 lượt (3.33%)
07 1 lượt (3.33%)
13 1 lượt (3.33%)
18 1 lượt (3.33%)
19 1 lượt (3.33%)
20 1 lượt (3.33%)
23 1 lượt (3.33%)
29 1 lượt (3.33%)
30 1 lượt (3.33%)
32 1 lượt (3.33%)
35 1 lượt (3.33%)
49 1 lượt (3.33%)
50 1 lượt (3.33%)
57 1 lượt (3.33%)
59 2 lượt (6.67%)
60 1 lượt (3.33%)
64 1 lượt (3.33%)
66 1 lượt (3.33%)
68 1 lượt (3.33%)
73 1 lượt (3.33%)
77 1 lượt (3.33%)
82 2 lượt (6.67%)
89 1 lượt (3.33%)
90 1 lượt (3.33%)
94 1 lượt (3.33%)
96 2 lượt (6.67%)
99 1 lượt (3.33%)

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc lâu không về nhất trong 30 kỳ quay

Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Miền Bắc lâu không về nhất là 50 với 29 không về, lần về gần nhất là ngày 24/06/2024.

Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:

TOP Con số gan Số lượt không về Ngày về gần nhất
1 50 29 lượt 24/06/2024
2 32 27 lượt 26/06/2024
3 99 26 lượt 27/06/2024
4 68 25 lượt 28/06/2024
5 49 24 lượt 29/06/2024
6 29 23 lượt 30/06/2024
7 18 22 lượt 01/07/2024
8 20 21 lượt 02/07/2024
9 89 20 lượt 03/07/2024
10 13 19 lượt 04/07/2024

Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc 30 kỳ quay

Đầu số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 5 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
9x 5 lượt (16.67%)
6x 4 lượt (13.33%)
5x 4 lượt (13.33%)
8x 3 lượt (10%)
3x 3 lượt (10%)
1x 3 lượt (10%)
2x 3 lượt (10%)
7x 2 lượt (6.67%)
0x 2 lượt (6.67%)
4x 1 lượt (3.33%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Bắc về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 9, với 7 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x9 7 lượt (23.33%)
x0 5 lượt (16.67%)
x3 4 lượt (13.33%)
x6 3 lượt (10%)
x2 3 lượt (10%)
x7 3 lượt (10%)
x4 2 lượt (6.67%)
x8 2 lượt (6.67%)
x5 1 lượt (3.33%)