Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 3, 23/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 23/07/2024

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
Giải 8 18 22
Giải 7 950 195
Giải 6 8862 1538 9681 5767 3755 4376
Giải 5 9982 9644
Giải 4 30893 90326 88650 68727 78675 47068 91996 24455 49288 78228 63913 91955 28993 29647
Giải 3 34782 81213 68624 88549
Giải 2 85439 82735
Giải 1 58023 04136
Giải DB 623926 802247
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 23/07/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0
1 13, 18 13
2 26, 23, 27 24, 28, 22
3 39, 38 36, 35
4 47, 49, 44
5 50 55
6 68, 62 67
7 75 76
8 82, 81 88
9 93, 96 93, 95

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 3, 16/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 16/07/2024

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
Giải 8 29 04
Giải 7 508 892
Giải 6 5516 0257 9777 6515 4541 3401
Giải 5 3425 8147
Giải 4 62011 86779 40104 66183 23866 28600 35037 85168 94832 25493 56843 39498 66223 74734
Giải 3 60411 06461 84807 14074
Giải 2 20020 23669
Giải 1 29186 57179
Giải DB 290395 868876
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 16/07/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 04, 00, 08 07, 01, 04
1 11, 16 15
2 20, 25, 29 23
3 37 32, 34
4 43, 47, 41
5 57
6 61, 66 69, 68
7 79, 77 76, 79, 74
8 86, 83
9 95 93, 98, 92

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 3, 09/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 09/07/2024

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
Giải 8 09 80
Giải 7 044 382
Giải 6 0745 2440 2107 7961 4887 2577
Giải 5 5378 1204
Giải 4 46976 42370 85288 68605 08083 74513 73104 69471 14902 14232 73173 33198 05086 14552
Giải 3 67820 53248 30059 25682
Giải 2 03619 61698
Giải 1 35937 21519
Giải DB 383140 557763
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 09/07/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 05, 04, 07, 09 02, 04
1 19, 13 19
2 20
3 37 32
4 40, 48, 45, 44
5 59, 52
6 63, 61
7 76, 70, 78 71, 73, 77
8 88, 83 82, 86, 87, 80
9 98

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 3, 02/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 02/07/2024

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
Giải 8 53 19
Giải 7 316 200
Giải 6 3310 2655 0782 4727 1997 7548
Giải 5 7108 7219
Giải 4 73023 69422 68550 74306 43509 50344 73704 01684 76510 89882 68339 36809 66343 86901
Giải 3 23685 64045 95202 74127
Giải 2 67211 32732
Giải 1 76520 87343
Giải DB 945687 685646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 02/07/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 06, 09, 04, 08 02, 09, 01, 00
1 11, 10, 16 10, 19
2 20, 23, 22 27
3 32, 39
4 45, 44 46, 43, 48
5 50, 55, 53
6
7
8 87, 85, 82 84, 82
9 97

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 3, 25/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 3 » xsmt 25/06/2024

Giải Đắk Lắk Quảng Nam
Giải 8 42 65
Giải 7 765 866
Giải 6 3965 2269 5185 8847 2591 2773
Giải 5 3475 7687
Giải 4 92075 58925 83185 39967 39793 76813 64375 30388 37152 13144 75752 85768 25306 73585
Giải 3 12093 86431 56632 81797
Giải 2 55680 11830
Giải 1 53608 36540
Giải DB 019687 555714
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 3 Ngày 25/06/2024

Đầu Đắk Lắk Quảng Nam
0 08 06
1 13 14
2 25
3 31 30, 32
4 42 40, 44, 47
5 52
6 67, 65, 69 68, 66, 65
7 75 73
8 87, 80, 85 88, 85, 87
9 93 97, 91