KQXS Miền Bắc Thứ 4 (T4)

XSMB Thứ 4 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ tư hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T4 – XSMB Thứ tư tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T4 mới

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Bắc hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Bắc - XSMB 24/07/2024

Mã ĐB: ***-***-***-***-***-***-***-***
Giải db ...
Giải 1 ...
Giải 2 ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ... ... ... ...
Giải 6 ... ... ...
Giải 7 ... ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 4, 17/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 4 » xsmb 17/07/2024

Mã ĐB: 20QC-13QC-16QC-12QC-10QC-5QC-6QC-3QC
Giải db 54959
Giải 1 56122
Giải 2 08873 94181
Giải 3 33815 02633 37770 24888 74383 61601
Giải 4 3300 4085 1347 9923
Giải 5 8985 1417 1636 5062 3791 1252
Giải 6 825 287 821
Giải 7 64 24 18 76
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 17/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 00 70, 00 0
1 15, 17, 18 81, 01, 91, 21 1
2 22, 23, 25, 21, 24 22, 62, 52 2
3 33, 36 73, 33, 83, 23 3
4 47 64, 24 4
5 59, 52 15, 85, 25 5
6 62, 64 36, 76 6
7 73, 70, 76 47, 17, 87 7
8 81, 88, 83, 85, 87 88, 18 8
9 91 59 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 4, 10/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 4 » xsmb 10/07/2024

Mã ĐB: 14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU
Giải db 81994
Giải 1 86474
Giải 2 48793 91360
Giải 3 69884 98425 96213 61243 20422 08699
Giải 4 0997 1763 2741 0603
Giải 5 5526 1170 8547 6763 8576 4500
Giải 6 016 405 227
Giải 7 32 81 16 41
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 10/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 00, 05 60, 70, 00 0
1 13, 16 41, 81 1
2 25, 22, 26, 27 22, 32 2
3 32 93, 13, 43, 63, 03 3
4 43, 41, 47 94, 74, 84 4
5 25, 05 5
6 60, 63 26, 76, 16 6
7 74, 70, 76 97, 47, 27 7
8 84, 81 8
9 94, 93, 99, 97 99 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 4, 03/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 4 » xsmb 03/07/2024

Mã ĐB: 11PL-9PL-8PL-20PL-18PL-7PL-2PL-1PL
Giải db 38889
Giải 1 19639
Giải 2 74829 23935
Giải 3 48357 14063 78216 78715 33303 96381
Giải 4 1394 1790 2246 2891
Giải 5 3366 7407 0738 2832 1419 4853
Giải 6 616 970 897
Giải 7 01 03 63 53
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 03/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 07, 01 90, 70 0
1 16, 15, 19 81, 91, 01 1
2 29 32 2
3 39, 35, 38, 32 63, 03, 53 3
4 46 94 4
5 57, 53 35, 15 5
6 63, 66 16, 46, 66 6
7 70 57, 07, 97 7
8 89, 81 38 8
9 94, 90, 91, 97 89, 39, 29, 19 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 4, 26/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 4 » xsmb 26/06/2024

Mã ĐB: 8PC-14PC-18PC-3PC-5PC-20PC-19PC-11PC
Giải db 04232
Giải 1 26980
Giải 2 29532 33792
Giải 3 67280 04565 83061 21327 79276 83284
Giải 4 0923 5123 9710 6813
Giải 5 5810 5703 0266 6712 3204 5681
Giải 6 111 422 211
Giải 7 63 83 79 24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 26/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 04 80, 10 0
1 10, 13, 12, 11 61, 81, 11 1
2 27, 23, 22, 24 32, 92, 12, 22 2
3 32 23, 13, 03, 63, 83 3
4 84, 04, 24 4
5 65 5
6 65, 61, 66, 63 76, 66 6
7 76, 79 27 7
8 80, 84, 81, 83 8
9 92 79 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 4, 19/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 4 » xsmb 19/06/2024

Mã ĐB: 4NU-13NU-3NU-14NU-5NU-11NU-17NU-12NU
Giải db 37567
Giải 1 66937
Giải 2 25002 58693
Giải 3 03671 38466 76277 95589 54561 50911
Giải 4 5029 1256 4549 4432
Giải 5 4493 9241 1095 9179 4924 2507
Giải 6 657 014 523
Giải 7 55 42 78 89
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 19/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 07 0
1 11, 14 71, 61, 11, 41 1
2 29, 24, 23 02, 32, 42 2
3 37, 32 93, 23 3
4 49, 41, 42 24, 14 4
5 56, 57, 55 95, 55 5
6 67, 66, 61 66, 56 6
7 71, 77, 79, 78 67, 37, 77, 07, 57 7
8 89 78 8
9 93, 95 89, 29, 49, 79 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 4, 12/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 4 » xsmb 12/06/2024

Mã ĐB: 12NL-17NL-20NL-8NL-3NL-2NL-4NL-15NL
Giải db 86255
Giải 1 11249
Giải 2 87129 59903
Giải 3 95365 98371 70344 83998 20757 20659
Giải 4 2837 7870 1969 4974
Giải 5 1254 9846 0925 0356 8262 2283
Giải 6 675 532 661
Giải 7 54 64 15 84
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 12/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03 70 0
1 15 71, 61 1
2 29, 25 62, 32 2
3 37, 32 03, 83 3
4 49, 44, 46 44, 74, 54, 64, 84 4
5 55, 57, 59, 54, 56 55, 65, 25, 75, 15 5
6 65, 69, 62, 61, 64 46, 56 6
7 71, 70, 74, 75 57, 37 7
8 83, 84 98 8
9 98 49, 29, 59, 69 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 4, 05/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 4 » xsmb 05/06/2024

Mã ĐB: 13NC-14NC-8NC-10NC-5NC-15NC-19NC-17NC
Giải db 97856
Giải 1 25539
Giải 2 65648 89467
Giải 3 65378 77106 08335 31708 65245 27153
Giải 4 4181 6295 4516 3382
Giải 5 5830 0821 8066 4292 3189 3421
Giải 6 031 966 620
Giải 7 68 29 44 32
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 05/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06, 08 30, 20 0
1 16 81, 21, 31 1
2 21, 20, 29 82, 92, 32 2
3 39, 35, 30, 31, 32 53 3
4 48, 45, 44 44 4
5 56, 53 35, 45, 95 5
6 67, 66, 68 56, 06, 16, 66 6
7 78 67 7
8 81, 82, 89 48, 78, 08, 68 8
9 95, 92 39, 89, 29 9