KQXS Miền Bắc Thứ 2 (T2)

XSMB Thứ 2 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ hai hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T2 – XSMB Thứ hai tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T2 mới

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Bắc hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Bắc - XSMB 24/07/2024

Mã ĐB: ***-***-***-***-***-***-***-***
Giải db ...
Giải 1 ...
Giải 2 ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ... ... ... ...
Giải 6 ... ... ...
Giải 7 ... ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 22/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 2 » xsmb 22/07/2024

Mã ĐB: 3QH-17QH-16QH-9QH-7QH-8QH-13QH-11QH
Giải db 15296
Giải 1 58122
Giải 2 60799 62033
Giải 3 15633 64138 08436 38621 63529 06321
Giải 4 6873 7712 0316 8598
Giải 5 0223 7765 6786 8202 9208 5748
Giải 6 423 428 102
Giải 7 54 11 44 13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 22/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 08 0
1 12, 16, 11, 13 21, 11 1
2 22, 21, 29, 23, 28 22, 12, 02 2
3 33, 38, 36 33, 73, 23, 13 3
4 48, 44 54, 44 4
5 54 65 5
6 65 96, 36, 16, 86 6
7 73 7
8 86 38, 98, 08, 48, 28 8
9 96, 99, 98 99, 29 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 15/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 2 » xsmb 15/07/2024

Mã ĐB: 5QA-15QA-1QA-16QA-9QA-8QA-11QA-10QA
Giải db 43030
Giải 1 44299
Giải 2 00340 25339
Giải 3 07684 45118 22380 38063 77163 79753
Giải 4 4649 7841 5946 3334
Giải 5 6828 9681 9694 2252 3035 5230
Giải 6 700 124 697
Giải 7 67 41 66 81
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00 30, 40, 80, 00 0
1 18 41, 81 1
2 28, 24 52 2
3 30, 39, 34, 35 63, 53 3
4 40, 49, 41, 46 84, 34, 94, 24 4
5 53, 52 35 5
6 63, 67, 66 46, 66 6
7 97, 67 7
8 84, 80, 81 18, 28 8
9 99, 94, 97 99, 39, 49 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 08/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 2 » xsmb 08/07/2024

Mã ĐB: 5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS
Giải db 40957
Giải 1 85011
Giải 2 44816 91475
Giải 3 68840 55189 96603 52328 78597 76511
Giải 4 0449 2923 1956 5319
Giải 5 6126 1272 4973 2248 3055 9627
Giải 6 243 424 253
Giải 7 88 67 50 78
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 08/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03 40, 50 0
1 11, 16, 19 11 1
2 28, 23, 26, 27, 24 72 2
3 03, 23, 73, 43, 53 3
4 40, 49, 48, 43 24 4
5 57, 56, 55, 53, 50 75, 55 5
6 67 16, 56, 26 6
7 75, 72, 73, 78 57, 97, 27, 67 7
8 89, 88 28, 48, 88, 78 8
9 97 89, 49, 19 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 01/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 2 » xsmb 01/07/2024

Mã ĐB: 4PH-17PH-5PH-12PH-6PH-20PH-9PH-18PH
Giải db 94818
Giải 1 99104
Giải 2 66848 81867
Giải 3 29114 16778 90410 48586 20659 02222
Giải 4 4553 1012 7485 1902
Giải 5 7538 0782 6890 7882 9282 1345
Giải 6 765 560 599
Giải 7 80 34 48 16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 01/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 02 10, 90, 60, 80 0
1 18, 14, 10, 12, 16 1
2 22 22, 12, 02, 82 2
3 38, 34 53 3
4 48, 45 04, 14, 34 4
5 59, 53 85, 45, 65 5
6 67, 65, 60 86, 16 6
7 78 67 7
8 86, 85, 82, 80 18, 48, 78, 38 8
9 90, 99 59, 99 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 24/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 2 » xsmb 24/06/2024

Mã ĐB: 20PA-9PA-16PA-3PA-2PA-19PA-14PA-7PA
Giải db 50550
Giải 1 86177
Giải 2 52034 56446
Giải 3 52544 11561 60576 32221 80501 30750
Giải 4 2437 4567 4586 1462
Giải 5 8833 0695 7341 0326 4379 2475
Giải 6 429 580 654
Giải 7 34 12 75 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 24/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01 50, 80, 20 0
1 12 61, 21, 01, 41 1
2 21, 26, 29, 20 62, 12 2
3 34, 37, 33 33 3
4 46, 44, 41 34, 44, 54 4
5 50, 54 95, 75 5
6 61, 67, 62 46, 76, 86, 26 6
7 77, 76, 79, 75 77, 37, 67 7
8 86, 80 8
9 95 79, 29 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 17/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 2 » xsmb 17/06/2024

Mã ĐB: 12NS-2NS-8NS-14NS-17NS-9NS-13NS-1NS
Giải db 00002
Giải 1 89539
Giải 2 65196 14242
Giải 3 36791 17465 17396 80834 74698 49217
Giải 4 1790 4909 3532 7588
Giải 5 8464 6230 8652 5138 0853 7207
Giải 6 959 746 249
Giải 7 22 72 17 03
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 17/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 09, 07, 03 90, 30 0
1 17 91 1
2 22 02, 42, 32, 52, 22, 72 2
3 39, 34, 32, 30, 38 53, 03 3
4 42, 46, 49 34, 64 4
5 52, 53, 59 65 5
6 65, 64 96, 46 6
7 72 17, 07 7
8 88 98, 88, 38 8
9 96, 91, 98, 90 39, 09, 59, 49 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 2, 10/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 2 » xsmb 10/06/2024

Mã ĐB: 17NH-4NH-19NH-7NH-20NH-10NH-3NH-14NH
Giải db 44465
Giải 1 74590
Giải 2 42780 45659
Giải 3 29196 34304 14475 53724 61637 14983
Giải 4 2658 7187 9374 8323
Giải 5 6582 0009 4547 5429 5950 0984
Giải 6 646 461 869
Giải 7 33 06 76 92
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 2 Ngày 10/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 09, 06 90, 80, 50 0
1 61 1
2 24, 23, 29 82, 92 2
3 37, 33 83, 23, 33 3
4 47, 46 04, 24, 74, 84 4
5 59, 58, 50 65, 75 5
6 65, 61, 69 96, 46, 06, 76 6
7 75, 74, 76 37, 87, 47 7
8 80, 83, 87, 82, 84 58 8
9 90, 96, 92 59, 09, 29, 69 9