Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 21/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 21/07/2024

Giải Thừa T. Huế Khánh Hòa Kon Tum
Giải 8 42 90 71
Giải 7 279 284 100
Giải 6 7224 4469 4986 7673 0779 6808 3232 7272 4977
Giải 5 2657 7230 9874
Giải 4 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907
Giải 3 22501 58654 15542 05979 62488 17171
Giải 2 57825 15282 14248
Giải 1 42203 75397 51498
Giải DB 031897 465951 665774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 21/07/2024

Đầu Thừa T. Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 03, 01, 04 02, 08 07, 00
1 18 18
2 25, 24 23 29
3 30 39, 32
4 42 42 48
5 54, 57 51, 52 59
6 66, 69 64
7 79 79, 73 74, 71, 72, 77
8 82, 86 82, 84 88, 87
9 97, 98, 95 97, 93, 99, 91, 90 98

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 14/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 14/07/2024

Giải Thừa T. Huế Khánh Hòa Kon Tum
Giải 8 08 11 08
Giải 7 602 253 286
Giải 6 7234 7432 7916 8861 0103 7238 4483 2419 4208
Giải 5 9251 2155 1794
Giải 4 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932
Giải 3 11131 61001 15516 27197 06015 72018
Giải 2 18918 08096 44559
Giải 1 39854 83216 48632
Giải DB 726892 530557 017421
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 14/07/2024

Đầu Thừa T. Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 01, 03, 02, 08 03 08
1 18, 16 16, 11 15, 18, 19
2 21, 29
3 31, 36, 34, 32 38 32, 39, 31
4 43, 41 44
5 54, 51 57, 59, 55, 53 59
6 69, 61 61 68
7 75 72
8 83 83, 86
9 92, 93 96, 97, 90, 92 90, 94

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 07/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 07/07/2024

Giải Thừa T. Huế Khánh Hòa Kon Tum
Giải 8 65 36 57
Giải 7 116 555 883
Giải 6 4062 4681 7162 9658 9658 3767 2307 9698 5041
Giải 5 4969 7606 7862
Giải 4 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855
Giải 3 90278 79977 00148 00640 37914 86546
Giải 2 69394 33377 99190
Giải 1 67759 44544 17770
Giải DB 188588 268289 649329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 07/07/2024

Đầu Thừa T. Huế Khánh Hòa Kon Tum
0 03, 00 03, 06 07
1 16 14
2 20 29
3 39 36 35
4 45 44, 48, 40 46, 41
5 59 58, 56, 55 51, 55, 57
6 69, 62, 65 62, 67 65, 67, 62
7 78, 77, 72 77 70, 79
8 88, 81 89, 81 83
9 94 96 90, 98

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 30/06/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 30/06/2024

Giải Khánh Hòa
Giải 8 37
Giải 7 820
Giải 6 7392 8453 4011
Giải 5 3092
Giải 4 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065
Giải 3 04775 98633
Giải 2 63237
Giải 1 65734
Giải DB 204068
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 30/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00 60, 00, 20 0
1 19, 11 11 1
2 20 42, 92 2
3 34, 37, 33 33, 53 3
4 45, 42 34 4
5 53 75, 45, 65 5
6 68, 60, 67, 65 6
7 75 37, 67 7
8 68 8
9 92 19 9