KQXS Miền Bắc Thứ 5 (T5)

XSMB Thứ 5 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ năm hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T5 – XSMB Thứ năm tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T5 mới

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Bắc hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Bắc - XSMB 24/07/2024

Mã ĐB: ***-***-***-***-***-***-***-***
Giải db ...
Giải 1 ...
Giải 2 ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ... ... ... ...
Giải 6 ... ... ...
Giải 7 ... ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 18/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 5 » xsmb 18/07/2024

Mã ĐB: 1QD-13QD-16QD-17QD-3QD-9QD-20QD-19QD
Giải db 12559
Giải 1 30645
Giải 2 80705 72880
Giải 3 70556 30055 15476 13776 52037 33922
Giải 4 4395 6731 7431 7487
Giải 5 1392 1973 1714 1977 0669 1729
Giải 6 849 257 368
Giải 7 02 44 97 20
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 18/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05, 02 80, 20 0
1 14 31 1
2 22, 29, 20 22, 92, 02 2
3 37, 31 73 3
4 45, 49, 44 14, 44 4
5 59, 56, 55, 57 45, 05, 55, 95 5
6 69, 68 56, 76 6
7 76, 73, 77 37, 87, 77, 57, 97 7
8 80, 87 68 8
9 95, 92, 97 59, 69, 29, 49 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 11/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 5 » xsmb 11/07/2024

Mã ĐB: 9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV
Giải db 91323
Giải 1 70916
Giải 2 94386 63833
Giải 3 66653 18383 37645 54139 56959 27652
Giải 4 6957 4102 1851 9729
Giải 5 4871 4705 5200 2632 8811 7332
Giải 6 352 707 121
Giải 7 33 65 99 87
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 11/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 05, 00, 07 00 0
1 16, 11 51, 71, 11, 21 1
2 23, 29, 21 52, 02, 32 2
3 33, 39, 32 23, 33, 53, 83 3
4 45 4
5 53, 59, 52, 57, 51 45, 05, 65 5
6 65 16, 86 6
7 71 57, 07, 87 7
8 86, 83, 87 8
9 99 39, 59, 29, 99 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 04/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 5 » xsmb 04/07/2024

Mã ĐB: 4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM
Giải db 35313
Giải 1 32522
Giải 2 87802 39795
Giải 3 20698 79135 38543 17173 78806 52559
Giải 4 4027 8386 2406 1977
Giải 5 0369 4367 4620 9320 8564 5971
Giải 6 208 138 426
Giải 7 78 36 28 89
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 04/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 06, 08 20 0
1 13 71 1
2 22, 27, 20, 26, 28 22, 02 2
3 35, 38, 36 13, 43, 73 3
4 43 64 4
5 59 95, 35 5
6 69, 67, 64 06, 86, 26, 36 6
7 73, 77, 71, 78 27, 77, 67 7
8 86, 89 98, 08, 38, 78, 28 8
9 95, 98 59, 69, 89 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 27/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 5 » xsmb 27/06/2024

Mã ĐB: 2PD-11PD-18PD-8PD-20PD-17PD-12PD-16PD
Giải db 51599
Giải 1 63081
Giải 2 91970 36583
Giải 3 22101 19531 28466 47309 72116 36463
Giải 4 2523 2726 7970 3522
Giải 5 5389 5655 9126 6767 7107 9342
Giải 6 604 892 995
Giải 7 45 95 46 14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 27/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 09, 07, 04 70 0
1 16, 14 81, 01, 31 1
2 23, 26, 22 22, 42, 92 2
3 31 83, 63, 23 3
4 42, 45, 46 04, 14 4
5 55 55, 95, 45 5
6 66, 63, 67 66, 16, 26, 46 6
7 70 67, 07 7
8 81, 83, 89 8
9 99, 92, 95 99, 09, 89 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 20/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 5 » xsmb 20/06/2024

Mã ĐB: 14NV-11NV-2NV-4NV-6NV-17NV-13NV-16NV
Giải db 81439
Giải 1 72590
Giải 2 71945 14138
Giải 3 06355 06319 77494 79976 21958 83540
Giải 4 9583 1049 8833 9394
Giải 5 2519 9266 6072 0151 4902 8572
Giải 6 683 444 632
Giải 7 17 04 40 68
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 20/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 04 90, 40 0
1 19, 17 51 1
2 72, 02, 32 2
3 39, 38, 33, 32 83, 33 3
4 45, 40, 49, 44 94, 44, 04 4
5 55, 58, 51 45, 55 5
6 66, 68 76, 66 6
7 76, 72 17 7
8 83 38, 58, 68 8
9 90, 94 39, 19, 49 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 13/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 5 » xsmb 13/06/2024

Mã ĐB: 20NM-19NM-1NM-8NM-12NM-4NM-18NM-7NM
Giải db 29826
Giải 1 13498
Giải 2 63321 15802
Giải 3 27738 56163 93997 37190 12592 30960
Giải 4 7699 2850 6191 4221
Giải 5 0718 9433 5262 1981 5778 0943
Giải 6 179 216 075
Giải 7 98 35 48 02
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 13/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02 90, 60, 50 0
1 18, 16 21, 91, 81 1
2 26, 21 02, 92, 62 2
3 38, 33, 35 63, 33, 43 3
4 43, 48 4
5 50 75, 35 5
6 63, 60, 62 26, 16 6
7 78, 79, 75 97 7
8 81 98, 38, 18, 78, 48 8
9 98, 97, 90, 92, 99, 91 99, 79 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 5, 06/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 5 » xsmb 06/06/2024

Mã ĐB: 5ND-9ND-8ND-7ND-11ND-2ND-15ND-18ND
Giải db 66688
Giải 1 12104
Giải 2 71206 88217
Giải 3 42266 44663 12063 02816 05016 55725
Giải 4 4250 4823 6110 8859
Giải 5 4556 5041 7581 7507 4539 8341
Giải 6 320 047 190
Giải 7 28 07 14 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 5 Ngày 06/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 06, 07 50, 10, 20, 90 0
1 17, 16, 10, 14 41, 81 1
2 25, 23, 20, 28 2
3 39 63, 23 3
4 41, 47 04, 14 4
5 50, 59, 56 25 5
6 66, 63 06, 66, 16, 56 6
7 17, 07, 47 7
8 88, 81 88, 28 8
9 90 59, 39 9