KQXS Miền Bắc Thứ 6 (T6)

XSMB Thứ 6 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ sáu hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T6 – XSMB Thứ sáu tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T6 mới

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Bắc hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Bắc - XSMB 24/07/2024

Mã ĐB: ***-***-***-***-***-***-***-***
Giải db ...
Giải 1 ...
Giải 2 ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ... ... ... ...
Giải 6 ... ... ...
Giải 7 ... ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 6, 19/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 6 » xsmb 19/07/2024

Mã ĐB: 13QE-20QE-1QE-9QE-17QE-4QE-2QE-15QE
Giải db 23877
Giải 1 86129
Giải 2 43578 15885
Giải 3 32084 25652 61324 71720 61436 13632
Giải 4 0924 5666 2745 9173
Giải 5 9598 8190 9399 3052 6707 5148
Giải 6 194 088 792
Giải 7 39 60 52 22
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 19/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07 20, 90, 60 0
1 1
2 29, 24, 20, 22 52, 32, 92, 22 2
3 36, 32, 39 73 3
4 45, 48 84, 24, 94 4
5 52 85, 45 5
6 66, 60 36, 66 6
7 77, 78, 73 77, 07 7
8 85, 84, 88 78, 98, 48, 88 8
9 98, 90, 99, 94, 92 29, 99, 39 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 6, 12/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 6 » xsmb 12/07/2024

Mã ĐB: 1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX
Giải db 92619
Giải 1 11319
Giải 2 98199 29744
Giải 3 27067 11978 08680 33893 22152 71172
Giải 4 8758 2540 6325 1020
Giải 5 5737 7614 1159 3148 1769 5866
Giải 6 359 476 412
Giải 7 66 36 72 06
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 12/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06 80, 40, 20 0
1 19, 14, 12 1
2 25, 20 52, 72, 12 2
3 37, 36 93 3
4 44, 40, 48 44, 14 4
5 52, 58, 59 25 5
6 67, 69, 66 66, 76, 36, 06 6
7 78, 72, 76 67, 37 7
8 80 78, 58, 48 8
9 99, 93 19, 99, 59, 69 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 6, 05/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 6 » xsmb 05/07/2024

Mã ĐB: 13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN
Giải db 49735
Giải 1 38572
Giải 2 75146 20529
Giải 3 52668 94841 25676 79309 34126 05236
Giải 4 4465 9660 1757 8299
Giải 5 9724 8025 1801 0150 0831 9196
Giải 6 818 731 990
Giải 7 00 39 85 49
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 05/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 09, 01, 00 60, 50, 90, 00 0
1 18 41, 01, 31 1
2 29, 26, 24, 25 72 2
3 35, 36, 31, 39 3
4 46, 41, 49 24 4
5 57, 50 35, 65, 25, 85 5
6 68, 65, 60 46, 76, 26, 36, 96 6
7 72, 76 57 7
8 85 68, 18 8
9 99, 96, 90 29, 09, 99, 39, 49 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 6, 28/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 6 » xsmb 28/06/2024

Mã ĐB: 7PE-3PE-16PE-10PE-8PE-17PE-5PE-14PE
Giải db 71368
Giải 1 37047
Giải 2 84442 56225
Giải 3 69417 89059 36448 34054 31392 57409
Giải 4 9191 7866 2417 9124
Giải 5 8573 7683 6096 3534 6975 9627
Giải 6 151 127 565
Giải 7 04 84 18 82
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 28/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 09, 04 0
1 17, 18 91, 51 1
2 25, 24, 27 42, 92, 82 2
3 34 73, 83 3
4 47, 42, 48 54, 24, 34, 04, 84 4
5 59, 54, 51 25, 75, 65 5
6 68, 66, 65 66, 96 6
7 73, 75 47, 17, 27 7
8 83, 84, 82 68, 48, 18 8
9 92, 91, 96 59, 09 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 6, 21/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 6 » xsmb 21/06/2024

Mã ĐB: 4NX-15NX-3NX-12NX-6NX-8NX-7NX-9NX
Giải db 14296
Giải 1 22522
Giải 2 16413 77472
Giải 3 12845 04835 56642 03806 07785 15529
Giải 4 0992 5547 1099 0542
Giải 5 0689 4519 8337 6728 9897 5595
Giải 6 389 051 276
Giải 7 11 52 17 61
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 21/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06 0
1 13, 19, 11, 17 51, 11, 61 1
2 22, 29, 28 22, 72, 42, 92, 52 2
3 35, 37 13 3
4 45, 42, 47 4
5 51, 52 45, 35, 85, 95 5
6 61 96, 06, 76 6
7 72, 76 47, 37, 97, 17 7
8 85, 89 28 8
9 96, 92, 99, 97, 95 29, 99, 89, 19 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 6, 14/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 6 » xsmb 14/06/2024

Mã ĐB: 16NP-6NP-7NP-14NP-11NP-12NP-8NP-19NP
Giải db 80287
Giải 1 34741
Giải 2 16604 76482
Giải 3 80163 33022 10306 28950 52944 14753
Giải 4 8777 0545 3401 4633
Giải 5 2108 0141 8279 6228 8145 6843
Giải 6 716 160 396
Giải 7 59 09 12 90
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 14/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 06, 01, 08, 09 50, 60, 90 0
1 16, 12 41, 01 1
2 22, 28 82, 22, 12 2
3 33 63, 53, 33, 43 3
4 41, 44, 45, 43 04, 44 4
5 50, 53, 59 45 5
6 63, 60 06, 16, 96 6
7 77, 79 87, 77 7
8 87, 82 08, 28 8
9 96, 90 79, 59, 09 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 6, 07/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 6 » xsmb 07/06/2024

Mã ĐB: 11NE-12NE-3NE-18NE-5NE-19NE-8NE-4NE
Giải db 04651
Giải 1 66342
Giải 2 03912 51761
Giải 3 53484 76450 06690 80944 64525 99819
Giải 4 3903 9166 9459 7593
Giải 5 3043 0440 4161 7333 9126 8586
Giải 6 047 611 685
Giải 7 32 96 57 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 6 Ngày 07/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 01 50, 90, 40 0
1 12, 19, 11 51, 61, 11, 01 1
2 25, 26 42, 12, 32 2
3 33, 32 03, 93, 43, 33 3
4 42, 44, 43, 40, 47 84, 44 4
5 51, 50, 59, 57 25, 85 5
6 61, 66 66, 26, 86, 96 6
7 47, 57 7
8 84, 86, 85 8
9 90, 93, 96 19, 59 9