KQXS Miền Bắc Thứ 7 (T7)

XSMB Thứ 7 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ bảy hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB T7 – XSMB Thứ bảy tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB T7 mới

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Bắc hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Bắc - XSMB 24/07/2024

Mã ĐB: ***-***-***-***-***-***-***-***
Giải db ...
Giải 1 ...
Giải 2 ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ... ... ... ...
Giải 6 ... ... ...
Giải 7 ... ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 20/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 7 » xsmb 20/07/2024

Mã ĐB: 8QF-19QF-4QF-16QF-12QF-13QF-9QF-5QF
Giải db 01882
Giải 1 99877
Giải 2 69960 51715
Giải 3 00775 91818 77152 62097 78145 22258
Giải 4 2336 9489 1404 9201
Giải 5 5165 4767 4964 9307 6772 9807
Giải 6 239 703 602
Giải 7 16 62 42 90
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 20/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 01, 07, 03, 02 60, 90 0
1 15, 18, 16 01 1
2 82, 52, 72, 02, 62, 42 2
3 36, 39 03 3
4 45, 42 04, 64 4
5 52, 58 15, 75, 45, 65 5
6 60, 65, 67, 64, 62 36, 16 6
7 77, 75, 72 77, 97, 67, 07 7
8 82, 89 18, 58 8
9 97, 90 89, 39 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 13/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 7 » xsmb 13/07/2024

Mã ĐB: 2PY-6PY-16PY-4PY-5PY-1PY-11PY-9PY
Giải db 83060
Giải 1 19484
Giải 2 61514 36996
Giải 3 86101 19920 67112 39937 28868 49815
Giải 4 2833 7276 5852 1955
Giải 5 1033 7782 6976 2853 8265 6672
Giải 6 365 270 589
Giải 7 35 84 82 97
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 13/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01 60, 20, 70 0
1 14, 12, 15 01 1
2 20 12, 52, 82, 72 2
3 37, 33, 35 33, 53 3
4 84, 14 4
5 52, 55, 53 15, 55, 65, 35 5
6 60, 68, 65 96, 76 6
7 76, 72, 70 37, 97 7
8 84, 82, 89 68 8
9 96, 97 89 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 06/07/2024

xsmb » xsmb Thứ 7 » xsmb 06/07/2024

Mã ĐB: 18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ
Giải db 30003
Giải 1 52054
Giải 2 21628 47381
Giải 3 82221 95329 76777 83556 62389 74592
Giải 4 2127 3240 7489 5748
Giải 5 5267 7920 7688 2529 1246 2007
Giải 6 884 437 996
Giải 7 13 08 61 51
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 06/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 07, 08 40, 20 0
1 13 81, 21, 61, 51 1
2 28, 21, 29, 27, 20 92 2
3 37 03, 13 3
4 40, 48, 46 54, 84 4
5 54, 56, 51 5
6 67, 61 56, 46, 96 6
7 77 77, 27, 67, 07, 37 7
8 81, 89, 88, 84 28, 48, 88, 08 8
9 92, 96 29, 89 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 29/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 7 » xsmb 29/06/2024

Mã ĐB: 5PF-1PF-2PF-13PF-11PF-14PF-16PF-8PF
Giải db 78049
Giải 1 78125
Giải 2 71354 56545
Giải 3 85530 01461 42672 62340 07705 00214
Giải 4 9704 4925 3836 8243
Giải 5 0823 8842 5739 5778 4241 8133
Giải 6 656 085 359
Giải 7 00 90 04 66
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 29/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05, 04, 00 30, 40, 00, 90 0
1 14 61, 41 1
2 25, 23 72, 42 2
3 30, 36, 39, 33 43, 23, 33 3
4 49, 45, 40, 43, 42, 41 54, 14, 04 4
5 54, 56, 59 25, 45, 05, 85 5
6 61, 66 36, 56, 66 6
7 72, 78 7
8 85 78 8
9 90 49, 39, 59 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 22/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 7 » xsmb 22/06/2024

Mã ĐB: 9NY-7NY-1NY-14NY-4NY-19NY-11NY-2NY
Giải db 24362
Giải 1 36143
Giải 2 80759 88565
Giải 3 86584 84923 60925 16611 47432 94039
Giải 4 2964 1915 6706 0171
Giải 5 7249 1179 3059 9636 8423 4066
Giải 6 803 059 596
Giải 7 70 87 10 01
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 22/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06, 03, 01 70, 10 0
1 11, 15, 10 11, 71, 01 1
2 23, 25 62, 32 2
3 32, 39, 36 43, 23, 03 3
4 43, 49 84, 64 4
5 59 65, 25, 15 5
6 62, 65, 64, 66 06, 36, 66, 96 6
7 71, 79, 70 87 7
8 84, 87 8
9 96 59, 39, 49, 79 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 15/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 7 » xsmb 15/06/2024

Mã ĐB: 8NQ-2NQ-17NQ-16NQ-13NQ-9NQ-4NQ-10NQ
Giải db 40369
Giải 1 61635
Giải 2 85885 89164
Giải 3 82363 05118 15616 00383 01112 13463
Giải 4 4569 1845 1353 4889
Giải 5 2173 0478 0898 7159 1769 3106
Giải 6 121 026 567
Giải 7 13 77 96 52
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 15/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06 0
1 18, 16, 12, 13 21 1
2 21, 26 12, 52 2
3 35 63, 83, 53, 73, 13 3
4 45 64 4
5 53, 59, 52 35, 85, 45 5
6 69, 64, 63, 67 16, 06, 26, 96 6
7 73, 78, 77 67, 77 7
8 85, 83, 89 18, 78, 98 8
9 98, 96 69, 89, 59 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Thứ 7, 08/06/2024

xsmb » xsmb Thứ 7 » xsmb 08/06/2024

Mã ĐB: 13NF-4NF-16NF-8NF-20NF-9NF-3NF-14NF
Giải db 63333
Giải 1 06115
Giải 2 03604 47710
Giải 3 20814 12887 90480 76129 05409 67246
Giải 4 8973 2636 4015 3549
Giải 5 2605 8619 1376 6464 7730 5679
Giải 6 140 887 883
Giải 7 24 89 58 66
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 7 Ngày 08/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 09, 05 10, 80, 30, 40 0
1 15, 10, 14, 19 1
2 29, 24 2
3 33, 36, 30 33, 73, 83 3
4 46, 49, 40 04, 14, 64, 24 4
5 58 15, 05 5
6 64, 66 46, 36, 76, 66 6
7 73, 76, 79 87 7
8 87, 80, 83, 89 58 8
9 29, 09, 49, 19, 79, 89 9