Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 4, 17/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 17/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 99 98
Giải 7 874 395
Giải 6 1366 4107 2814 2062 7964 6373
Giải 5 9458 9233
Giải 4 52323 98230 46938 99600 31369 28594 05952 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584
Giải 3 41151 71519 13979 71713
Giải 2 99661 80627
Giải 1 80251 00497
Giải DB 110541 074387
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 17/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 07 06
1 19, 14 13
2 23 27, 29
3 30, 38 35, 33
4 41
5 51, 52, 58
6 61, 69, 66 62, 64
7 74 79, 71, 73
8 87, 84
9 94, 99 97, 98, 99, 95

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 4, 10/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 10/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 87 26
Giải 7 459 738
Giải 6 2091 7679 0499 4241 1194 2134
Giải 5 2050 5273
Giải 4 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
Giải 3 97922 46713 08893 36465
Giải 2 30061 65235
Giải 1 00830 61105
Giải DB 138382 473146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 10/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05
1 13 15
2 22 26
3 30 35, 37, 34, 38
4 41, 43 46, 41
5 55, 51, 50, 59
6 61 65
7 79 76, 73
8 82, 87 89
9 91, 99 93, 95, 94

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 4, 03/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 03/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 94 21
Giải 7 734 306
Giải 6 2790 6319 7714 2726 4775 9684
Giải 5 1064 8459
Giải 4 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
Giải 3 83558 69857 65063 98305
Giải 2 22575 58413
Giải 1 75174 10122
Giải DB 817339 300596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 03/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 02 05, 06
1 19, 14 13, 11
2 22, 24, 26, 21
3 39, 34 32, 31
4 40 46
5 58, 57, 51 59
6 64, 60 63
7 74, 75, 77 73, 75
8 83, 84
9 90, 94 96

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 4, 26/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 26/06/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 82 25
Giải 7 637 233
Giải 6 6805 6923 9615 0358 0972 1455
Giải 5 4552 1284
Giải 4 07750 78394 40622 31117 74241 16041 27025 84922 31546 89836 87355 54897 93146 89992
Giải 3 81003 07558 70467 47672
Giải 2 60512 62399
Giải 1 62572 46460
Giải DB 560700 855306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 26/06/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 00, 03, 05 06
1 12, 17, 15
2 22, 25, 23 22, 25
3 37 36, 33
4 41 46
5 58, 50, 52 55, 58
6 60, 67
7 72 72
8 82 84
9 94 99, 97, 92

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 4, 19/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 19/06/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 39 97
Giải 7 372 630
Giải 6 9942 3835 5222 2006 0062 5217
Giải 5 2830 2788
Giải 4 05504 24058 00358 99749 53019 81271 35280 49538 50361 69124 03791 73475 85951 34984
Giải 3 67855 68987 07712 31442
Giải 2 49778 87584
Giải 1 74785 19828
Giải DB 573990 290340
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 19/06/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 04 06
1 19 12, 17
2 22 28, 24
3 30, 35, 39 38, 30
4 49, 42 40, 42
5 55, 58 51
6 61, 62
7 78, 71, 72 75
8 85, 87, 80 84, 88
9 90 91, 97