KQXS Miền Bắc Chủ Nhật (CN)

XSMB Chủ Nhật – Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật hàng tuần trực tiếp lúc 18:30 từ trường quay. KQXSMB CN – XSMB Chủ Nhật tuần này, tuần trước đúng nhất, SXMB CN mới

Đang chờ xổ số Miền Bắc lúc 18:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Bắc. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Bắc hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Bắc - XSMB 24/07/2024

Mã ĐB: ***-***-***-***-***-***-***-***
Giải db ...
Giải 1 ...
Giải 2 ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ... ... ... ...
Giải 6 ... ... ...
Giải 7 ... ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Chủ Nhật, 21/07/2024

xsmb » xsmb Chủ Nhật » xsmb 21/07/2024

Mã ĐB: 8QG-6QG-12QG-7QG-20QG-15QG-10QG-18QG
Giải db 10190
Giải 1 86296
Giải 2 33206 00021
Giải 3 06696 79454 42036 15122 23654 78466
Giải 4 8027 5292 6605 9745
Giải 5 6881 2232 1351 6073 6580 3976
Giải 6 592 230 142
Giải 7 07 89 21 96
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 21/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06, 05, 07 90, 80, 30 0
1 21, 81, 51 1
2 21, 22, 27 22, 92, 32, 42 2
3 36, 32, 30 73 3
4 45, 42 54 4
5 54, 51 05, 45 5
6 66 96, 06, 36, 66, 76 6
7 73, 76 27, 07 7
8 81, 80, 89 8
9 90, 96, 92 89 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Chủ Nhật, 14/07/2024

xsmb » xsmb Chủ Nhật » xsmb 14/07/2024

Mã ĐB: 17PZ-20PZ-3PZ-18PZ-6PZ-8PZ-2PZ-13PZ
Giải db 81707
Giải 1 44574
Giải 2 72831 05924
Giải 3 80549 29198 30206 65279 81970 38879
Giải 4 6754 7163 9094 7920
Giải 5 7959 6409 5695 0810 4062 5469
Giải 6 754 323 701
Giải 7 20 99 33 18
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 14/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 06, 09, 01 70, 20, 10 0
1 10, 18 31, 01 1
2 24, 20, 23 62 2
3 31, 33 63, 23, 33 3
4 49 74, 24, 54, 94 4
5 54, 59 95 5
6 63, 62, 69 06 6
7 74, 79, 70 07 7
8 98, 18 8
9 98, 94, 95, 99 49, 79, 59, 09, 69, 99 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Chủ Nhật, 07/07/2024

xsmb » xsmb Chủ Nhật » xsmb 07/07/2024

Mã ĐB: 18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR
Giải db 04973
Giải 1 13645
Giải 2 93758 80311
Giải 3 08269 95236 98299 05616 56763 84794
Giải 4 4486 1137 3800 0678
Giải 5 9128 2626 0814 1094 1692 1102
Giải 6 876 217 170
Giải 7 77 79 81 80
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 07/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00, 02 00, 70, 80 0
1 11, 16, 14, 17 11, 81 1
2 28, 26 92, 02 2
3 36, 37 73, 63 3
4 45 94, 14 4
5 58 45 5
6 69, 63 36, 16, 86, 26, 76 6
7 73, 78, 76, 70, 77, 79 37, 17, 77 7
8 86, 81, 80 58, 78, 28 8
9 99, 94, 92 69, 99, 79 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Chủ Nhật, 30/06/2024

xsmb » xsmb Chủ Nhật » xsmb 30/06/2024

Mã ĐB: 14PG-20PG-17PG-18PG-6PG-2PG-19PG-7PG
Giải db 44529
Giải 1 97547
Giải 2 44076 29381
Giải 3 58958 68481 51093 99106 23245 61102
Giải 4 9146 4482 7411 5298
Giải 5 3729 5174 5314 2979 6682 0037
Giải 6 523 819 023
Giải 7 46 71 48 56
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 30/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06, 02 0
1 11, 14, 19 81, 11, 71 1
2 29, 23 02, 82 2
3 37 93, 23 3
4 47, 45, 46, 48 74, 14 4
5 58, 56 45 5
6 76, 06, 46, 56 6
7 76, 74, 79, 71 47, 37 7
8 81, 82 58, 98, 48 8
9 93, 98 29, 79, 19 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Chủ Nhật, 23/06/2024

xsmb » xsmb Chủ Nhật » xsmb 23/06/2024

Mã ĐB: 11NZ-12NZ-19NZ-8NZ-5NZ-9NZ-10NZ-20NZ
Giải db 28501
Giải 1 82333
Giải 2 70755 12632
Giải 3 66679 45096 22032 03494 56778 44165
Giải 4 3608 4908 3979 2964
Giải 5 0657 1605 8402 0155 6459 6512
Giải 6 582 872 699
Giải 7 16 36 43 49
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 23/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 08, 05, 02 0
1 12, 16 01 1
2 32, 02, 12, 82, 72 2
3 33, 32, 36 33, 43 3
4 43, 49 94, 64 4
5 55, 57, 59 55, 65, 05 5
6 65, 64 96, 16, 36 6
7 79, 78, 72 57 7
8 82 78, 08 8
9 96, 94, 99 79, 59, 99, 49 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Chủ Nhật, 16/06/2024

xsmb » xsmb Chủ Nhật » xsmb 16/06/2024

Mã ĐB: 13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
Giải db 17597
Giải 1 14213
Giải 2 82057 25910
Giải 3 34016 95620 66695 91089 19149 96769
Giải 4 6324 9371 9341 9350
Giải 5 2516 2437 5066 6839 9669 4629
Giải 6 254 366 156
Giải 7 70 32 96 81
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 16/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 10, 20, 50, 70 0
1 13, 10, 16 71, 41, 81 1
2 20, 24, 29 32 2
3 37, 39, 32 13 3
4 49, 41 24, 54 4
5 57, 50, 54, 56 95 5
6 69, 66 16, 66, 56, 96 6
7 71, 70 97, 57, 37 7
8 89, 81 8
9 97, 95, 96 89, 49, 69, 39, 29 9

Kết quả xổ số Miền Bắcxsmb - Chủ Nhật, 09/06/2024

xsmb » xsmb Chủ Nhật » xsmb 09/06/2024

Mã ĐB: 20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
Giải db 29226
Giải 1 12081
Giải 2 04978 89159
Giải 3 75765 08766 58006 28080 09244 62832
Giải 4 7153 6944 3278 3322
Giải 5 0120 9418 9965 9898 9701 1674
Giải 6 166 197 692
Giải 7 22 53 84 19
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Bắc - Chủ Nhật Ngày 09/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06, 01 80, 20 0
1 18, 19 81, 01 1
2 26, 22, 20 32, 22, 92 2
3 32 53 3
4 44 44, 74, 84 4
5 59, 53 65 5
6 65, 66 26, 66, 06 6
7 78, 74 97 7
8 81, 80, 84 78, 18, 98 8
9 98, 97, 92 59, 19 9