Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 5, 18/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 18/07/2024

Giải Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải 8 48 68 68
Giải 7 742 211 756
Giải 6 8590 7705 6803 0487 8575 2465 7841 2695 2573
Giải 5 5790 7941 1313
Giải 4 30521 75389 13571 13069 96780 16265 83523 65763 32264 51706 07332 82940 06267 54808 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443
Giải 3 56921 89637 08515 40700 31128 28989
Giải 2 80813 00450 18818
Giải 1 53631 47846 41916
Giải DB 725785 158005 908085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 18/07/2024

Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 05, 03 05, 00, 06, 08
1 13 15, 11 16, 18, 13
2 21, 23 28, 26
3 31, 37 32 33
4 42, 48 46, 40, 41 43, 41
5 50 56
6 69, 65 63, 64, 67, 65, 68 66, 61, 68
7 71 75 73
8 85, 89, 80 87 85, 89
9 90 96, 95

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 5, 11/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 11/07/2024

Giải Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải 8 97 92 03
Giải 7 147 026 865
Giải 6 3524 2588 1322 4941 7304 9950 6439 5926 1088
Giải 5 3157 8033 0548
Giải 4 05676 01056 98298 53077 58186 47030 89736 97543 97160 39984 65523 43871 89400 25537 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199
Giải 3 03357 74353 73985 86652 73536 11081
Giải 2 29324 38408 95895
Giải 1 01672 59119 50561
Giải DB 514214 698911 402055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 11/07/2024

Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 08, 00, 04 05, 09, 01, 03
1 14 11, 19
2 24, 22 23, 26 26
3 30, 36 37, 33 36, 31, 39
4 47 43, 41 48
5 57, 53, 56 52, 50 55, 50
6 60 61, 65
7 72, 76, 77 71
8 86, 88 85, 84 81, 88
9 98, 97 92 95, 97, 99

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 5, 04/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 04/07/2024

Giải Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải 8 50 03 62
Giải 7 878 217 321
Giải 6 1234 7611 1875 9199 8789 1054 6824 8142 3205
Giải 5 8764 3598 9575
Giải 4 42022 89440 72258 11004 54322 06507 19054 88248 13875 16653 11259 45415 87866 08649 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052
Giải 3 36184 48839 10711 11277 52263 16516
Giải 2 34556 56877 70678
Giải 1 02291 82343 96621
Giải DB 667402 326890 563819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 04/07/2024

Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 02, 04, 07 03 01, 05
1 11 11, 15, 17 19, 16, 18, 17
2 22 21, 24
3 39, 34
4 40 43, 48, 49 48, 42
5 56, 58, 54, 50 53, 59, 54 55, 52
6 64 66 63, 62
7 75, 78 77, 75 78, 75
8 84 89 81
9 91 90, 98, 99

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 5, 27/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 27/06/2024

Giải Quảng Trị
Giải 8 82
Giải 7 323
Giải 6 2163 5654 7881
Giải 5 6222
Giải 4 58123 09689 65297 30411 22156 37750 88537
Giải 3 62136 30176
Giải 2 92053
Giải 1 15391
Giải DB 641417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 5 Ngày 27/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 50 0
1 17, 11 91, 11, 81 1
2 23, 22 22, 82 2
3 36, 37 53, 23, 63 3
4 54 4
5 53, 56, 50, 54 5
6 63 36, 76, 56 6
7 76 17, 97, 37 7
8 89, 81, 82 8
9 91, 97 89 9