Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 2, 22/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 22/07/2024

Giải Phú Yên Thừa T. Huế
Giải 8 73 39
Giải 7 524 927
Giải 6 0994 1791 7471 5645 1106 2185
Giải 5 1239 6258
Giải 4 84195 89457 17331 10468 36830 99226 82366 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
Giải 3 26585 32733 14783 28095
Giải 2 28994 89767
Giải 1 92990 05382
Giải DB 531363 651413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 22/07/2024

Đầu Phú Yên Thừa T. Huế
0 02, 06
1 13
2 26, 24 27
3 33, 31, 30, 39 34, 37, 39
4 46, 45
5 57 51, 58
6 63, 68, 66 67
7 71, 73
8 85 82, 83, 85
9 90, 94, 95, 91 95, 90

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 2, 15/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 15/07/2024

Giải Phú Yên Thừa T. Huế
Giải 8 19 21
Giải 7 948 523
Giải 6 5798 0130 5336 8920 0048 4221
Giải 5 0196 8638
Giải 4 11929 41797 09580 91655 44835 90341 23997 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
Giải 3 69648 67850 87857 34155
Giải 2 36608 75739
Giải 1 37999 89510
Giải DB 106477 979599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Phú Yên Thừa T. Huế
0 08 07
1 19 10
2 29 21, 20, 23
3 35, 30, 36 39, 38
4 48, 41 48
5 50, 55 57, 55, 58
6
7 77 78
8 80
9 99, 97, 96, 98 99, 96, 97

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 2, 08/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 08/07/2024

Giải Phú Yên Thừa T. Huế
Giải 8 35 11
Giải 7 926 714
Giải 6 2327 0145 9004 3558 7980 0854
Giải 5 2904 7128
Giải 4 83819 30637 86886 53049 98806 07856 82084 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
Giải 3 72094 14854 21643 19676
Giải 2 82183 77483
Giải 1 91387 10538
Giải DB 174608 778965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 08/07/2024

Đầu Phú Yên Thừa T. Huế
0 08, 06, 04 00, 05
1 19 14, 11
2 27, 26 26, 25, 28
3 37, 35 38
4 49, 45 43
5 54, 56 58, 54
6 65
7 76
8 87, 83, 86, 84 83, 82, 80
9 94 95, 97

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 2, 01/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 01/07/2024

Giải Phú Yên Thừa T. Huế
Giải 8 03 19
Giải 7 667 375
Giải 6 1588 9027 1796 8007 5668 8187
Giải 5 0079 6078
Giải 4 47096 85531 53962 04237 70845 58895 16173 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
Giải 3 28038 07489 65787 28256
Giải 2 81438 77016
Giải 1 33060 13262
Giải DB 881691 459623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 01/07/2024

Đầu Phú Yên Thừa T. Huế
0 03 04, 07
1 16, 10, 19
2 27 23
3 38, 31, 37 34
4 45
5 56
6 60, 62, 67 62, 68
7 73, 79 78, 75
8 89, 88 87, 88, 82
9 91, 96, 95 99, 94

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Thứ 2, 24/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 24/06/2024

Giải Phú Yên Thừa T. Huế
Giải 8 80 04
Giải 7 778 665
Giải 6 6660 8003 1648 6037 1930 8620
Giải 5 1909 7000
Giải 4 51116 67617 95355 55142 40621 73279 17097 52905 98639 96674 53911 33094 20402 84154
Giải 3 22649 62947 75836 73803
Giải 2 82558 33681
Giải 1 12708 17380
Giải DB 093379 442394
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 24/06/2024

Đầu Phú Yên Thừa T. Huế
0 08, 09, 03 03, 05, 02, 00, 04
1 16, 17 11
2 21 20
3 36, 39, 37, 30
4 49, 47, 42, 48
5 58, 55 54
6 60 65
7 79, 78 74
8 80 80, 81
9 97 94