KQXS Bình Định Atrungroi

KQXSBDI – Kết quả xổ số Bình Định Atrungroi Mobi hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Bình Định.

Kết quả xổ số Bình ĐịnhXSBDI - ngày 18/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 18/07/2024

Giải XSBDI » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 18/07/2024
Giải 8 68
Giải 7 756
Giải 6 7841 2695 2573
Giải 5 1313
Giải 4 21026 65766 40661 98673 82933 66896 25443
Giải 3 31128 28989
Giải 2 18818
Giải 1 41916
Giải DB 908085
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bình Định - Thứ 5 Ngày 18/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 0
1 16, 18, 13 61, 41 1
2 28, 26 2
3 33 73, 33, 43, 13 3
4 43, 41 4
5 56 85, 95 5
6 66, 61, 68 16, 26, 66, 96, 56 6
7 73 7
8 85, 89 18, 28, 68 8
9 96, 95 89 9

Kết quả xổ số Bình ĐịnhXSBDI - ngày 11/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 11/07/2024

Giải XSBDI » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 11/07/2024
Giải 8 03
Giải 7 865
Giải 6 6439 5926 1088
Giải 5 0548
Giải 4 53705 29150 39931 91609 25097 06601 84199
Giải 3 73536 11081
Giải 2 95895
Giải 1 50561
Giải DB 402055
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bình Định - Thứ 5 Ngày 11/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05, 09, 01, 03 50 0
1 61, 81, 31, 01 1
2 26 2
3 36, 31, 39 03 3
4 48 4
5 55, 50 55, 95, 05, 65 5
6 61, 65 36, 26 6
7 97 7
8 81, 88 48, 88 8
9 95, 97, 99 09, 99, 39 9

Kết quả xổ số Bình ĐịnhXSBDI - ngày 04/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 04/07/2024

Giải XSBDI » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 04/07/2024
Giải 8 62
Giải 7 321
Giải 6 6824 8142 3205
Giải 5 9575
Giải 4 16818 56381 77601 24348 65655 50117 84052
Giải 3 52263 16516
Giải 2 70678
Giải 1 96621
Giải DB 563819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bình Định - Thứ 5 Ngày 04/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 05 0
1 19, 16, 18, 17 21, 81, 01 1
2 21, 24 52, 42, 62 2
3 63 3
4 48, 42 24 4
5 55, 52 55, 75, 05 5
6 63, 62 16 6
7 78, 75 17 7
8 81 78, 18, 48 8
9 19 9

Kết quả xổ số Bình ĐịnhXSBDI - ngày 27/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 27/06/2024

Giải XSBDI » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 27/06/2024
Giải 8 05
Giải 7 351
Giải 6 6466 5326 5636
Giải 5 7674
Giải 4 97691 24974 96647 65120 56808 52423 49927
Giải 3 36172 33265
Giải 2 78029
Giải 1 65543
Giải DB 660713
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bình Định - Thứ 5 Ngày 27/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 08, 05 20 0
1 13 91, 51 1
2 29, 20, 23, 27, 26 72 2
3 36 13, 43, 23 3
4 43, 47 74 4
5 51 65, 05 5
6 65, 66 66, 26, 36 6
7 72, 74 47, 27 7
8 08 8
9 91 29 9

Kết quả xổ số Bình ĐịnhXSBDI - ngày 20/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 20/06/2024

Giải XSBDI » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 20/06/2024
Giải 8 72
Giải 7 519
Giải 6 3975 8568 6961
Giải 5 3888
Giải 4 37128 82228 11071 11578 83814 45221 39178
Giải 3 40083 04298
Giải 2 26771
Giải 1 01968
Giải DB 283930
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bình Định - Thứ 5 Ngày 20/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 30 0
1 14, 19 71, 21, 61 1
2 28, 21 72 2
3 30 83 3
4 14 4
5 75 5
6 68, 61 6
7 71, 78, 75, 72 7
8 83, 88 68, 98, 28, 78, 88 8
9 98 19 9

Kết quả xổ số Bình ĐịnhXSBDI - ngày 13/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 13/06/2024

Giải XSBDI » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 13/06/2024
Giải 8 32
Giải 7 655
Giải 6 6342 0448 6202
Giải 5 7141
Giải 4 23089 62436 21031 07927 96222 61079 01714
Giải 3 08921 28777
Giải 2 37098
Giải 1 99204
Giải DB 866431
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bình Định - Thứ 5 Ngày 13/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 02 0
1 14 31, 21, 41 1
2 21, 27, 22 22, 42, 02, 32 2
3 31, 36, 32 3
4 41, 42, 48 04, 14 4
5 55 55 5
6 36 6
7 77, 79 77, 27 7
8 89 98, 48 8
9 98 89, 79 9

Kết quả xổ số Bình ĐịnhXSBDI - ngày 06/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 5 » xsmt 06/06/2024

Giải XSBDI » XSBDI Thứ 5 » XSBDI 06/06/2024
Giải 8 66
Giải 7 851
Giải 6 7392 9523 1698
Giải 5 4302
Giải 4 53119 22969 65963 29968 39687 75973 80658
Giải 3 59842 69307
Giải 2 45036
Giải 1 37126
Giải DB 609435
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bình Định - Thứ 5 Ngày 06/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 02 0
1 19 51 1
2 26, 23 42, 02, 92 2
3 35, 36 63, 73, 23 3
4 42 4
5 58, 51 35 5
6 69, 63, 68, 66 26, 36, 66 6
7 73 07, 87 7
8 87 68, 58, 98 8
9 92, 98 19, 69 9