KQXS Bến Tre Atrungroi

KQXSBTR – Kết quả xổ số Bến Tre Atrungroi Mobi hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Bến Tre.

Đang chờ xổ số Miền Nam lúc 16:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Nam hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Nam - XSMN 24/07/2024

Giải Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
Giải 8 ... ... ...
Giải 7 ... ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ... ... ...
Giải 2 ... ... ...
Giải 1 ... ... ...
Giải DB ... ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Nam - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Bến TreXSBTR - ngày 23/07/2024

xsmn » xsmn Thứ 3 » xsmn 23/07/2024

Giải XSBTR » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 23/07/2024
Giải 8 89
Giải 7 913
Giải 6 3693 1233 1499
Giải 5 1680
Giải 4 67889 34505 72509 91706 50272 01546 55617
Giải 3 35352 09579
Giải 2 14760
Giải 1 88396
Giải DB 201013
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bến Tre - Thứ 3 Ngày 23/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05, 09, 06 60, 80 0
1 13, 17 1
2 52, 72 2
3 33 13, 93, 33 3
4 46 4
5 52 05 5
6 60 96, 06, 46 6
7 79, 72 17 7
8 89, 80 8
9 96, 93, 99 79, 89, 09, 99 9

Kết quả xổ số Bến TreXSBTR - ngày 16/07/2024

xsmn » xsmn Thứ 3 » xsmn 16/07/2024

Giải XSBTR » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 16/07/2024
Giải 8 38
Giải 7 465
Giải 6 1225 7763 0801
Giải 5 8834
Giải 4 87290 97795 31772 00058 16525 78079 55579
Giải 3 03080 92490
Giải 2 66260
Giải 1 70814
Giải DB 315693
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bến Tre - Thứ 3 Ngày 16/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01 60, 80, 90 0
1 14 01 1
2 25 72 2
3 34, 38 93, 63 3
4 14, 34 4
5 58 95, 25, 65 5
6 60, 63, 65 6
7 72, 79 7
8 80 58, 38 8
9 93, 90, 95 79 9

Kết quả xổ số Bến TreXSBTR - ngày 09/07/2024

xsmn » xsmn Thứ 3 » xsmn 09/07/2024

Giải XSBTR » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 09/07/2024
Giải 8 17
Giải 7 628
Giải 6 7041 0220 6503
Giải 5 2689
Giải 4 58807 43792 91523 89827 60629 95782 78070
Giải 3 78788 21539
Giải 2 08672
Giải 1 36492
Giải DB 289593
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bến Tre - Thứ 3 Ngày 09/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 03 70, 20 0
1 17 41 1
2 23, 27, 29, 20, 28 92, 72, 82 2
3 39 93, 23, 03 3
4 41 4
5 5
6 6
7 72, 70 07, 27, 17 7
8 88, 82, 89 88, 28 8
9 93, 92 39, 29, 89 9

Kết quả xổ số Bến TreXSBTR - ngày 02/07/2024

xsmn » xsmn Thứ 3 » xsmn 02/07/2024

Giải XSBTR » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 02/07/2024
Giải 8 66
Giải 7 362
Giải 6 4103 1899 3056
Giải 5 0995
Giải 4 77119 68999 08463 15938 19167 86356 78035
Giải 3 55286 77753
Giải 2 78207
Giải 1 15253
Giải DB 866515
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bến Tre - Thứ 3 Ngày 02/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 03 0
1 15, 19 1
2 62 2
3 38, 35 53, 63, 03 3
4 4
5 53, 56 15, 35, 95 5
6 63, 67, 62, 66 86, 56, 66 6
7 07, 67 7
8 86 38 8
9 99, 95 19, 99 9

Kết quả xổ số Bến TreXSBTR - ngày 25/06/2024

xsmn » xsmn Thứ 3 » xsmn 25/06/2024

Giải XSBTR » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 25/06/2024
Giải 8 57
Giải 7 191
Giải 6 8639 5924 1883
Giải 5 5440
Giải 4 53296 04835 93978 75296 61276 33399 08430
Giải 3 37822 81283
Giải 2 07937
Giải 1 66986
Giải DB 240410
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bến Tre - Thứ 3 Ngày 25/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 10, 30, 40 0
1 10 91 1
2 22, 24 22 2
3 37, 35, 30, 39 83 3
4 40 24 4
5 57 35 5
6 86, 96, 76 6
7 78, 76 37, 57 7
8 86, 83 78 8
9 96, 99, 91 99, 39 9

Kết quả xổ số Bến TreXSBTR - ngày 18/06/2024

xsmn » xsmn Thứ 3 » xsmn 18/06/2024

Giải XSBTR » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 18/06/2024
Giải 8 66
Giải 7 376
Giải 6 5718 4661 4612
Giải 5 8618
Giải 4 00712 02964 87976 66991 27996 56768 40884
Giải 3 54542 23804
Giải 2 92174
Giải 1 33902
Giải DB 155868
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bến Tre - Thứ 3 Ngày 18/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 04 0
1 12, 18 91, 61 1
2 02, 42, 12 2
3 3
4 42 74, 04, 64, 84 4
5 5
6 68, 64, 61, 66 76, 96, 66 6
7 74, 76 7
8 84 68, 18 8
9 91, 96 9

Kết quả xổ số Bến TreXSBTR - ngày 11/06/2024

xsmn » xsmn Thứ 3 » xsmn 11/06/2024

Giải XSBTR » XSBTR Thứ 3 » XSBTR 11/06/2024
Giải 8 53
Giải 7 434
Giải 6 3960 1006 4311
Giải 5 2225
Giải 4 02185 87771 61229 06589 86936 24508 03941
Giải 3 50293 95301
Giải 2 09701
Giải 1 60376
Giải DB 753148
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Bến Tre - Thứ 3 Ngày 11/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 08, 06 60 0
1 11 01, 71, 41, 11 1
2 29, 25 2
3 36, 34 93, 53 3
4 48, 41 34 4
5 53 85, 25 5
6 60 76, 36, 06 6
7 76, 71 7
8 85, 89 48, 08 8
9 93 29, 89 9