KQXS Khánh Hòa Atrungroi

KQXSKH – Kết quả xổ số Khánh Hòa Atrungroi Mobi hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Khánh Hòa.

Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Khánh HòaXSKH - ngày 21/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 21/07/2024

Giải XSKH » XSKH Chủ Nhật » XSKH 21/07/2024
Giải 8 90
Giải 7 284
Giải 6 7673 0779 6808
Giải 5 7230
Giải 4 30252 77982 55493 20999 66023 88202 21091
Giải 3 15542 05979
Giải 2 15282
Giải 1 75397
Giải DB 465951
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật Ngày 21/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 08 30, 90 0
1 51, 91 1
2 23 82, 42, 52, 02 2
3 30 93, 23, 73 3
4 42 84 4
5 51, 52 5
6 6
7 79, 73 97 7
8 82, 84 08 8
9 97, 93, 99, 91, 90 79, 99 9

Kết quả xổ số Khánh HòaXSKH - ngày 17/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 17/07/2024

Giải XSKH » XSKH Thứ 4 » XSKH 17/07/2024
Giải 8 98
Giải 7 395
Giải 6 2062 7964 6373
Giải 5 9233
Giải 4 66806 28271 63435 10298 08799 89829 39584
Giải 3 13979 71713
Giải 2 80627
Giải 1 00497
Giải DB 074387
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Khánh Hòa - Thứ 4 Ngày 17/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 06 0
1 13 71 1
2 27, 29 62 2
3 35, 33 13, 33, 73 3
4 84, 64 4
5 35, 95 5
6 62, 64 06 6
7 79, 71, 73 87, 97, 27 7
8 87, 84 98 8
9 97, 98, 99, 95 79, 99, 29 9

Kết quả xổ số Khánh HòaXSKH - ngày 14/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 14/07/2024

Giải XSKH » XSKH Chủ Nhật » XSKH 14/07/2024
Giải 8 11
Giải 7 253
Giải 6 8861 0103 7238
Giải 5 2155
Giải 4 31590 59192 31359 22843 35641 09772 84411
Giải 3 15516 27197
Giải 2 08096
Giải 1 83216
Giải DB 530557
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật Ngày 14/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03 90 0
1 16, 11 41, 11, 61 1
2 92, 72 2
3 38 43, 03, 53 3
4 43, 41 4
5 57, 59, 55, 53 55 5
6 61 16, 96 6
7 72 57, 97 7
8 38 8
9 96, 97, 90, 92 59 9

Kết quả xổ số Khánh HòaXSKH - ngày 10/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 10/07/2024

Giải XSKH » XSKH Thứ 4 » XSKH 10/07/2024
Giải 8 26
Giải 7 738
Giải 6 4241 1194 2134
Giải 5 5273
Giải 4 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
Giải 3 08893 36465
Giải 2 65235
Giải 1 61105
Giải DB 473146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Khánh Hòa - Thứ 4 Ngày 10/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05 0
1 15 41 1
2 26 2
3 35, 37, 34, 38 93, 73 3
4 46, 41 34, 94 4
5 05, 35, 65, 15, 95 5
6 65 46, 76, 26 6
7 76, 73 37 7
8 89 38 8
9 93, 95, 94 89 9

Kết quả xổ số Khánh HòaXSKH - ngày 07/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 07/07/2024

Giải XSKH » XSKH Chủ Nhật » XSKH 07/07/2024
Giải 8 36
Giải 7 555
Giải 6 9658 9658 3767
Giải 5 7606
Giải 4 53158 29496 71820 57103 50862 94556 25681
Giải 3 00148 00640
Giải 2 33377
Giải 1 44544
Giải DB 268289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật Ngày 07/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 06 40, 20 0
1 81 1
2 20 62 2
3 36 03 3
4 44, 48, 40 44 4
5 58, 56, 55 55 5
6 62, 67 96, 56, 06, 36 6
7 77 77, 67 7
8 89, 81 48, 58 8
9 96 89 9

Kết quả xổ số Khánh HòaXSKH - ngày 03/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 03/07/2024

Giải XSKH » XSKH Thứ 4 » XSKH 03/07/2024
Giải 8 21
Giải 7 306
Giải 6 2726 4775 9684
Giải 5 8459
Giải 4 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831
Giải 3 65063 98305
Giải 2 58413
Giải 1 10122
Giải DB 300596
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Khánh Hòa - Thứ 4 Ngày 03/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 05, 06 0
1 13, 11 11, 31, 21 1
2 22, 24, 26, 21 22, 32 2
3 32, 31 13, 63, 73, 83 3
4 46 24, 84 4
5 59 05, 75 5
6 63 96, 46, 26, 06 6
7 73, 75 7
8 83, 84 8
9 96 59 9

Kết quả xổ số Khánh HòaXSKH - ngày 30/06/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 30/06/2024

Giải XSKH » XSKH Chủ Nhật » XSKH 30/06/2024
Giải 8 37
Giải 7 820
Giải 6 7392 8453 4011
Giải 5 3092
Giải 4 55145 06842 49119 15160 53200 46667 50065
Giải 3 04775 98633
Giải 2 63237
Giải 1 65734
Giải DB 204068
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Khánh Hòa - Chủ Nhật Ngày 30/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00 60, 00, 20 0
1 19, 11 11 1
2 20 42, 92 2
3 34, 37, 33 33, 53 3
4 45, 42 34 4
5 53 75, 45, 65 5
6 68, 60, 67, 65 6
7 75 37, 67 7
8 68 8
9 92 19 9