KQXS Kon Tum Atrungroi

KQXSKT – Kết quả xổ số Kon Tum Atrungroi Mobi hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Kon Tum.

Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Kon TumXSKT - ngày 21/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 21/07/2024

Giải XSKT » XSKT Chủ Nhật » XSKT 21/07/2024
Giải 8 71
Giải 7 100
Giải 6 3232 7272 4977
Giải 5 9874
Giải 4 25618 81287 71464 01139 92659 02229 45907
Giải 3 62488 17171
Giải 2 14248
Giải 1 51498
Giải DB 665774
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật Ngày 21/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 00 00 0
1 18 71 1
2 29 32, 72 2
3 39, 32 3
4 48 74, 64 4
5 59 5
6 64 6
7 74, 71, 72, 77 87, 07, 77 7
8 88, 87 98, 48, 88, 18 8
9 98 39, 59, 29 9

Kết quả xổ số Kon TumXSKT - ngày 14/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 14/07/2024

Giải XSKT » XSKT Chủ Nhật » XSKT 14/07/2024
Giải 8 08
Giải 7 286
Giải 6 4483 2419 4208
Giải 5 1794
Giải 4 00439 23829 71790 19444 44868 23431 67932
Giải 3 06015 72018
Giải 2 44559
Giải 1 48632
Giải DB 017421
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật Ngày 14/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 08 90 0
1 15, 18, 19 21, 31 1
2 21, 29 32 2
3 32, 39, 31 83 3
4 44 44, 94 4
5 59 15 5
6 68 86 6
7 7
8 83, 86 18, 68, 08 8
9 90, 94 59, 39, 29, 19 9

Kết quả xổ số Kon TumXSKT - ngày 07/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 07/07/2024

Giải XSKT » XSKT Chủ Nhật » XSKT 07/07/2024
Giải 8 57
Giải 7 883
Giải 6 2307 9698 5041
Giải 5 7862
Giải 4 88979 86551 82046 96765 42435 05667 31855
Giải 3 37914 86546
Giải 2 99190
Giải 1 17770
Giải DB 649329
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật Ngày 07/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07 70, 90 0
1 14 51, 41 1
2 29 62 2
3 35 83 3
4 46, 41 14 4
5 51, 55, 57 65, 35, 55 5
6 65, 67, 62 46 6
7 70, 79 67, 07, 57 7
8 83 98 8
9 90, 98 29, 79 9

Kết quả xổ số Kon TumXSKT - ngày 30/06/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 30/06/2024

Giải XSKT » XSKT Chủ Nhật » XSKT 30/06/2024
Giải 8 44
Giải 7 436
Giải 6 0772 5164 2182
Giải 5 5070
Giải 4 97452 16882 41592 03396 33152 48296 58263
Giải 3 06779 36570
Giải 2 95143
Giải 1 30608
Giải DB 373746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật Ngày 30/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 08 70 0
1 1
2 52, 82, 92, 72 2
3 36 43, 63 3
4 46, 43, 44 64, 44 4
5 52 5
6 63, 64 46, 96, 36 6
7 79, 70, 72 7
8 82 08 8
9 92, 96 79 9

Kết quả xổ số Kon TumXSKT - ngày 23/06/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 23/06/2024

Giải XSKT » XSKT Chủ Nhật » XSKT 23/06/2024
Giải 8 16
Giải 7 134
Giải 6 3832 7772 5312
Giải 5 8646
Giải 4 19715 17800 68563 37186 11290 46575 70531
Giải 3 81995 85677
Giải 2 71362
Giải 1 80664
Giải DB 515771
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật Ngày 23/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00 00, 90 0
1 15, 12, 16 71, 31 1
2 62, 32, 72, 12 2
3 31, 32, 34 63 3
4 46 64, 34 4
5 95, 15, 75 5
6 64, 62, 63 86, 46, 16 6
7 71, 77, 75, 72 77 7
8 86 8
9 95, 90 9

Kết quả xổ số Kon TumXSKT - ngày 16/06/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 16/06/2024

Giải XSKT » XSKT Chủ Nhật » XSKT 16/06/2024
Giải 8 15
Giải 7 156
Giải 6 5343 3045 4773
Giải 5 3378
Giải 4 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818
Giải 3 14644 39315
Giải 2 41847
Giải 1 27672
Giải DB 798207
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật Ngày 16/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07 0
1 15, 16, 18 71, 81 1
2 26, 29 72 2
3 43, 73 3
4 47, 44, 43, 45 44 4
5 56 15, 75, 45 5
6 26, 16, 56 6
7 72, 71, 75, 78, 73 07, 47 7
8 81 18, 78 8
9 29 9

Kết quả xổ số Kon TumXSKT - ngày 09/06/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 09/06/2024

Giải XSKT » XSKT Chủ Nhật » XSKT 09/06/2024
Giải 8 74
Giải 7 726
Giải 6 5730 3203 8573
Giải 5 4655
Giải 4 40123 53086 59401 07225 98093 80233 14566
Giải 3 72412 13051
Giải 2 44509
Giải 1 95420
Giải DB 083627
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Kon Tum - Chủ Nhật Ngày 09/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 09, 01, 03 20, 30 0
1 12 51, 01 1
2 27, 20, 23, 25, 26 12 2
3 33, 30 23, 93, 33, 03, 73 3
4 74 4
5 51, 55 25, 55 5
6 66 86, 66, 26 6
7 73, 74 27 7
8 86 8
9 93 09 9