Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 10/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 4 » xsmt 10/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 87 26
Giải 7 459 738
Giải 6 2091 7679 0499 4241 1194 2134
Giải 5 2050 5273
Giải 4 85755 62541 83043 53787 64613 18351 51050 05815 92995 53537 59634 69976 86489 14576
Giải 3 97922 46713 08893 36465
Giải 2 30061 65235
Giải 1 00830 61105
Giải DB 138382 473146
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 10/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 05
1 13 15
2 22 26
3 30 35, 37, 34, 38
4 41, 43 46, 41
5 55, 51, 50, 59
6 61 65
7 79 76, 73
8 82, 87 89
9 91, 99 93, 95, 94