KQXS Ninh Thuận Atrungroi

KQXSNT – Kết quả xổ số Ninh Thuận Atrungroi Mobi hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Ninh Thuận.

Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Ninh ThuậnXSNT - ngày 19/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 19/07/2024

Giải XSNT » XSNT Thứ 6 » XSNT 19/07/2024
Giải 8 43
Giải 7 340
Giải 6 6765 8475 9388
Giải 5 5961
Giải 4 88090 33604 22090 24845 12569 01288 19285
Giải 3 91439 92974
Giải 2 28579
Giải 1 55353
Giải DB 690254
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6 Ngày 19/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04 90, 40 0
1 61 1
2 2
3 39 53, 43 3
4 45, 40, 43 54, 74, 04 4
5 54, 53 45, 85, 65, 75 5
6 69, 61, 65 6
7 79, 74, 75 7
8 88, 85 88 8
9 90 79, 39, 69 9

Kết quả xổ số Ninh ThuậnXSNT - ngày 12/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 12/07/2024

Giải XSNT » XSNT Thứ 6 » XSNT 12/07/2024
Giải 8 73
Giải 7 890
Giải 6 8743 0554 2494
Giải 5 4928
Giải 4 70292 17477 26385 77985 36605 91050 15086
Giải 3 31684 12795
Giải 2 47903
Giải 1 58523
Giải DB 958925
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6 Ngày 12/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 05 50, 90 0
1 1
2 25, 23, 28 92 2
3 23, 03, 43, 73 3
4 43 84, 54, 94 4
5 50, 54 25, 95, 85, 05 5
6 86 6
7 77, 73 77 7
8 84, 85, 86 28 8
9 95, 92, 94, 90 9

Kết quả xổ số Ninh ThuậnXSNT - ngày 05/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 05/07/2024

Giải XSNT » XSNT Thứ 6 » XSNT 05/07/2024
Giải 8 32
Giải 7 396
Giải 6 0934 6010 1871
Giải 5 0486
Giải 4 88974 85995 87011 37811 61045 62384 30944
Giải 3 29031 58904
Giải 2 86749
Giải 1 96627
Giải DB 926307
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6 Ngày 05/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 04 10 0
1 11, 10 31, 11, 71 1
2 27 32 2
3 31, 34, 32 3
4 49, 45, 44 04, 74, 84, 44, 34 4
5 95, 45 5
6 86, 96 6
7 74, 71 07, 27 7
8 84, 86 8
9 95, 96 49 9

Kết quả xổ số Ninh ThuậnXSNT - ngày 28/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 28/06/2024

Giải XSNT » XSNT Thứ 6 » XSNT 28/06/2024
Giải 8 99
Giải 7 036
Giải 6 7567 4759 4767
Giải 5 0735
Giải 4 42925 92347 36311 98746 54581 28210 96143
Giải 3 54401 81072
Giải 2 66698
Giải 1 24366
Giải DB 805487
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6 Ngày 28/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01 10 0
1 11, 10 01, 11, 81 1
2 25 72 2
3 35, 36 43 3
4 47, 46, 43 4
5 59 25, 35 5
6 66, 67 66, 46, 36 6
7 72 87, 47, 67 7
8 87, 81 98 8
9 98, 99 59, 99 9

Kết quả xổ số Ninh ThuậnXSNT - ngày 21/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 21/06/2024

Giải XSNT » XSNT Thứ 6 » XSNT 21/06/2024
Giải 8 80
Giải 7 526
Giải 6 7235 5810 6074
Giải 5 9863
Giải 4 75104 88198 67904 27263 31435 72927 16289
Giải 3 00756 39628
Giải 2 48107
Giải 1 23195
Giải DB 745454
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6 Ngày 21/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 04 10, 80 0
1 10 1
2 28, 27, 26 2
3 35 63 3
4 54, 04, 74 4
5 54, 56 95, 35 5
6 63 56, 26 6
7 74 07, 27 7
8 89, 80 28, 98 8
9 95, 98 89 9

Kết quả xổ số Ninh ThuậnXSNT - ngày 14/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 14/06/2024

Giải XSNT » XSNT Thứ 6 » XSNT 14/06/2024
Giải 8 80
Giải 7 936
Giải 6 0544 8895 5307
Giải 5 4849
Giải 4 60225 40961 90668 23601 84943 79812 78764
Giải 3 30265 33615
Giải 2 03707
Giải 1 54744
Giải DB 338892
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6 Ngày 14/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07, 01 80 0
1 15, 12 61, 01 1
2 25 92, 12 2
3 36 43 3
4 44, 43, 49 44, 64 4
5 65, 15, 25, 95 5
6 65, 61, 68, 64 36 6
7 07 7
8 80 68 8
9 92, 95 49 9

Kết quả xổ số Ninh ThuậnXSNT - ngày 07/06/2024

xsmt » xsmt Thứ 6 » xsmt 07/06/2024

Giải XSNT » XSNT Thứ 6 » XSNT 07/06/2024
Giải 8 47
Giải 7 332
Giải 6 5717 2965 6926
Giải 5 4170
Giải 4 08537 37651 87964 72772 96217 89693 95308
Giải 3 18558 60480
Giải 2 83476
Giải 1 41537
Giải DB 060422
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Ninh Thuận - Thứ 6 Ngày 07/06/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 08 80, 70 0
1 17 51 1
2 22, 26 22, 72, 32 2
3 37, 32 93 3
4 47 64 4
5 58, 51 65 5
6 64, 65 76, 26 6
7 76, 72, 70 37, 17, 47 7
8 80 58, 08 8
9 93 9