KQXS Thừa T. Huế Atrungroi

KQXSTTH – Kết quả xổ số Thừa T. Huế Atrungroi Mobi hôm nay nhanh chóng nhất – Trực tiếp KQXS Thừa T. Huế.

Đang chờ xổ số Miền Trung lúc 17:10' hôm nay. Còn ' nữa...

Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Trung. Chúc các bạn may mắn!

Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Trung hôm nay, đã kết thúc !

Trực tiếp xổ sốMiền Trung - XSMT 24/07/2024

Giải Đà Nẵng Khánh Hòa
Giải 8 ... ...
Giải 7 ... ...
Giải 6 ... ... ... ... ... ...
Giải 5 ... ...
Giải 4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Giải 3 ... ... ... ...
Giải 2 ... ...
Giải 1 ... ...
Giải DB ... ...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Miền Trung - Thứ 4 Ngày 24/07/2024

Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 22/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 22/07/2024

Giải XSTTH » XSTTH Thứ 2 » XSTTH 22/07/2024
Giải 8 39
Giải 7 927
Giải 6 5645 1106 2185
Giải 5 6258
Giải 4 81402 40434 63751 44290 65546 90913 33937
Giải 3 14783 28095
Giải 2 89767
Giải 1 05382
Giải DB 651413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 2 Ngày 22/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 02, 06 90 0
1 13 51 1
2 27 82, 02 2
3 34, 37, 39 13, 83 3
4 46, 45 34 4
5 51, 58 95, 45, 85 5
6 67 46, 06 6
7 67, 37, 27 7
8 82, 83, 85 58 8
9 95, 90 39 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 21/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 21/07/2024

Giải XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 21/07/2024
Giải 8 42
Giải 7 279
Giải 6 7224 4469 4986
Giải 5 2657
Giải 4 85704 86566 07882 71179 89298 87018 41895
Giải 3 22501 58654
Giải 2 57825
Giải 1 42203
Giải DB 031897
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 21/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 01, 04 0
1 18 01 1
2 25, 24 82, 42 2
3 03 3
4 42 54, 04, 24 4
5 54, 57 25, 95 5
6 66, 69 66, 86 6
7 79 97, 57 7
8 82, 86 98, 18 8
9 97, 98, 95 79, 69 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 15/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 15/07/2024

Giải XSTTH » XSTTH Thứ 2 » XSTTH 15/07/2024
Giải 8 21
Giải 7 523
Giải 6 8920 0048 4221
Giải 5 8638
Giải 4 61296 15621 95607 02778 05610 70958 54997
Giải 3 87857 34155
Giải 2 75739
Giải 1 89510
Giải DB 979599
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 2 Ngày 15/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 07 10, 20 0
1 10 21 1
2 21, 20, 23 2
3 39, 38 23 3
4 48 4
5 57, 55, 58 55 5
6 96 6
7 78 57, 07, 97 7
8 78, 58, 38, 48 8
9 99, 96, 97 99, 39 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 14/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 14/07/2024

Giải XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 14/07/2024
Giải 8 08
Giải 7 602
Giải 6 7234 7432 7916
Giải 5 9251
Giải 4 49969 02736 03861 82203 96183 63893 20075
Giải 3 11131 61001
Giải 2 18918
Giải 1 39854
Giải DB 726892
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 14/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 01, 03, 02, 08 0
1 18, 16 31, 01, 61, 51 1
2 92, 32, 02 2
3 31, 36, 34, 32 03, 83, 93 3
4 54, 34 4
5 54, 51 75 5
6 69, 61 36, 16 6
7 75 7
8 83 18, 08 8
9 92, 93 69 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 08/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 08/07/2024

Giải XSTTH » XSTTH Thứ 2 » XSTTH 08/07/2024
Giải 8 11
Giải 7 714
Giải 6 3558 7980 0854
Giải 5 7128
Giải 4 25500 11582 09826 77595 62097 37125 47805
Giải 3 21643 19676
Giải 2 77483
Giải 1 10538
Giải DB 778965
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 2 Ngày 08/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 00, 05 00, 80 0
1 14, 11 11 1
2 26, 25, 28 82 2
3 38 83, 43 3
4 43 54, 14 4
5 58, 54 65, 95, 25, 05 5
6 65 76, 26 6
7 76 97 7
8 83, 82, 80 38, 28, 58 8
9 95, 97 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 07/07/2024

xsmt » xsmt Chủ Nhật » xsmt 07/07/2024

Giải XSTTH » XSTTH Chủ Nhật » XSTTH 07/07/2024
Giải 8 65
Giải 7 116
Giải 6 4062 4681 7162
Giải 5 4969
Giải 4 14272 58169 44394 72203 77500 35739 66045
Giải 3 90278 79977
Giải 2 69394
Giải 1 67759
Giải DB 188588
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Chủ Nhật Ngày 07/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 03, 00 00 0
1 16 81 1
2 72, 62 2
3 39 03 3
4 45 94 4
5 59 45, 65 5
6 69, 62, 65 16 6
7 78, 77, 72 77 7
8 88, 81 88, 78 8
9 94 59, 69, 39 9

Kết quả xổ số Thừa T. HuếXSTTH - ngày 01/07/2024

xsmt » xsmt Thứ 2 » xsmt 01/07/2024

Giải XSTTH » XSTTH Thứ 2 » XSTTH 01/07/2024
Giải 8 19
Giải 7 375
Giải 6 8007 5668 8187
Giải 5 6078
Giải 4 89888 49599 10534 28082 09494 21404 97610
Giải 3 65787 28256
Giải 2 77016
Giải 1 13262
Giải DB 459623
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lô tô Thừa T. Huế - Thứ 2 Ngày 01/07/2024

Đầu Lô tô Lô tô Đuôi
0 04, 07 10 0
1 16, 10, 19 1
2 23 62, 82 2
3 34 23 3
4 34, 94, 04 4
5 56 75 5
6 62, 68 16, 56 6
7 78, 75 87, 07 7
8 87, 88, 82 88, 78, 68 8
9 99, 94 99, 19 9